MER PRESTANDA TILL DIN VOLVO

Maximera körupplevelsen med en Polestar-optimering. Ökad motorprestanda, bättre gasrespons och växlingshastighet. Motorn svarar snabbare på förarens kommandon och ger därigenom en mer precis körupplevelse. Växlingshastigheten ökar för att bilen ska accelerera snabbare och reagera mer direkt.

Alla Polestar-optimeringar är godkända av Volvo och påverkar inte din Volvogaranti, certifierade bränsleförbrukning, utsläppsvärden eller servcieintevaller.

Uppgradera din Volvo, kontakta din Personliga servicetekniker för mer information.

Kontakta din personliga servicetekniker